Politechnika Wrocławska

Wydział Elektryczny

ROK II

MIERNICTWO ELEKTRYCZNE 1


ROK I

ROK II

ROK III

ROK IV

ROK V


Wybierz:

Miernictwo elektryczne 1

Miernictwo elektryczne 2

Podstawy elektrotechniki 1

Podstawy elektrotechniki 2

Pomiary przemysłowe

Programowanie w środowisku Matlab

Techniki wysokich napięć


TEMATY ĆWICZEŃ

Kompensacyjna metoda pomiaru napięcia

Oscyloskop

Pomiar częstotliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych

Pomiar małych rezystancji

Pomiar mocy

Pomiar napięć okresowo zmiennych

Pomiar napięcia stałego przyrządami analogowymi i cyfrowymi

Pomiar parametrów kondensatorów i cewek mostkami prądu zmiennego

Pomiar parametrów podzespołów RLC metodami pośrednimi

Pomiar rezystancji metodami bezpośrednimi

Przetwornik cyfrowo-analogowy

Przyrząd analogowy