Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

ROK III

TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ


ROK I

ROK II

ROK III

ROK IV

ROK V


Wybierz:

Elektroekologia - laboratorium + seminarium

Elektrotechnika - projekt

Energoelektronika - projekt

Maszyny elektryczne

Metrologia elektryczna

Podstawy automatyki

Podstawy elektrotechnologii

Technika cyfrowa

Techniki wysokich napięć

Urządzenia elektryczne


TEMATY ĆWICZEŃ

Badanie odgromników zaworowych

Badanie wytrzymałości doraźnej dielektryków stałych (wersja 1)

Badanie wytrzymałości doraźnej dielektryków stałych (wersja 2)

Badanie wytrzymałości elektrycznej układów powietrznych

Badanie zjawiska ulotu (wersja 1)

Badanie zjawiska ulotu (wersja 2)

Fala napięciowa

Pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących (wersja 1)

Pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących (wersja 2)

Pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących (wersja 3)

Pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących (wersja 4)

Pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów wiszących (wersja 5)

Pomiar stratności dielektrycznej. Mostek Scheringa (wersja 1)

Pomiar stratności dielektrycznej. Mostek Scheringa (wersja 2)

Pomiar stratności dielektrycznej. Mostek Scheringa (wersja 3)

Pomiar wartości maksymalnych wysokiego napięcia przemiennego 50Hz (wersja 1)

Pomiar wartości maksymalnych wysokiego napięcia przemiennego 50Hz (wersja 2)

Pomiar wartości maksymalnych wysokiego napięcia przemiennego 50Hz (wersja 3)

Uwarstwione układy izolacyjne. Badanie wyładowań ślizgowych (wersja 1)

Uwarstwione układy izolacyjne. Badanie wyładowań ślizgowych (wersja 2)